apspįsti

apspįsti
apspį́sti tr., apspį̃sti Rtr, NdŽ 1. Rtr apšviesti (spinduliais). 2. NdŽ apakinti (spinduliais). \ spįsti; apspįsti; atspįsti; įspįsti; išspįsti; nuspįsti; paspįsti; praspįsti; suspįsti; užspįsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • apspisti — apspìsti Š; L 1. tr. K, Rtr apgulti spiečiui, apspiesti: Sode kad apspìto bitės – vos pabėgau Sv. ║ būti spiečiaus apspiestam: Jis apspìtęs visas bičių i stovia išsiskėtęs Jrb. 2. tr. Š, Klk, Šll, Šln, Dkš, Ds, An apstoti iš visų pusių,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apspisti — apspi̇̀sti vksm. Ãktorių apspi̇̀to žurnali̇̀stai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apstoti — 1. tr. Q262, SD203, R, MŽ, Sut, N, K, M, Š, LL116, Rtr, Ser, NdŽ, Krž, Slm, Kp, Klt, Žln aplink sustojus, apsupti, apspisti: Žmonės jį ratu apstojo DŽ1. Apstojo iš visų pusių ir neleidžia žodžio pasakyt Jnš. Visi apstojo mane ir pradėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiplūsti — 1. intr. užtvinti: Apiplūs pievos vandeniu, kaip užtvenks upę Varn. Visi daržai apiplūdo vandenimi J. 2. tr. užlieti, užtvindyti: Plačius, lygius laukus... Sidabra pavasarį ..., išeidama iš savo kraštų, kone visus apiplūsta BM177(Jnš). 3. tr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipuldinėti — 1. tr. apstoti, apspisti: Kap ėmė appuldinėt [arklį turguje], tai ėmė kelt ir jo cienią Lp. 2. intr. vis labiau įsisirgti, eiti silpnyn: Važiuok pas daktarą, regėt, kad serga, kad va ovai čėso vis negerėja, o appuldinėja Arm. puldinėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipulti — apipùlti K 1. tr. SD1114, Pb užpulti būriu siekiant sunaikinti, nugalėti: Grįžtant namo par mišką apipuolo jį vagys BM54. Vilkas aveles užpuola, visi šunes apipuola A.Strazd. Neišmėčiok strypų lig šunų neapipultas, o kai apipuls, neturėsi su kuo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkibti — apkìbti 1. intr., tr. aplipti, prisikabinti iš visų pusių: Par arimus einant, labai kojos apkim̃ba Šll. Nedėk kepurę į lovą – pūkais apkìbs Up. Radęs krūvą sausų lapų, ridinėjas juose patol, pakol visas apkimba Blv. Atsikėlė paršas iš migio,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkipti — apkìpti 1. intr. visu būriu subėgti: Apkìpo talka ir suvežė visus javus iš lauko J. 2. tr. apspisti, apipulti: Vaikai kad apkìpo Juozą Pg. kipti; apkipti; atkipti; prikipti; sukipti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplipti — 2 aplìpti 1. intr. apkibti: Purvu aplipo klumpės rš. Rankos buvo meduotos ir aplìpo pūkais Ėr. | prk.: Pasišovusiu be atodairos nugramdyti aplipusias negeroves rš. ║ nešvarumais aptekti, apskresti: Nei jinai tų vaikų žiūri – aplipę, apstyrę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apnikti — 1 apnìkti 1. tr. B, K apipulti, užpulti: Tą valandą įvažiavusius apniko šunys LzP. Nevaikščiok naktį, da šunys galia apnìkti Krž. Vilkai mano karveles apniko M.Valanč. Apniko kai varnos vanagą Sln. Bėga it vapsų apnikta rš. Neprieteliai mus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”